Trang nhất
 Tin cờ
 Cờ và văn hóa
 Kiến thức cờ
 Khoa học Cờ
 Các ván cờ

Chuyên đề & Bài hay
 
 
 
 

Chủ nhật, 02-07-2006 Xem: 1661
Cờ Tướng Khai cuộc cẩm nang: Chương III Cách đi hậu (1)

II. CÁCH ĐI HẬU

Đi sau nói chung là phải phòng ngự chống đỡ, nhưng có nhiều thế trận bên đi sau vừa phòng ngự nhưng cũng đồng thời sẵn sàng phản công nếu đối phương chơi sai lầm hay tấn công không tích cực. Đó là các trận Thuận Pháo, Nghịch Pháo, Bình Phong Mã, Phản Công Mã và Thiết Đơn Đề. Sau đây chúng ta xem xét những trường hợp bên đi trước có sai sót, vi phạm nguyên tắc cơ bản của khai cuộc đã bị bên đi sau phản đòn giành chiến thắng.

1. Phản công trung lộ là mục đích của Đen

Nếu bên đi trước coi Tốt đầu là mục tiêu lớn trong khai cuộc thì bên đi sau cũng luôn quan tâm mục tiêu này để tranh giành với đối phương. Trong một số trường hợp bên đi sau đánh trả uy hiếp ngay trung lộ của đối phương. Các ván cờ sau đây minh họa cho điều này.

Ván 36: Cuộc Đấu Tranh Giành Làm Chủ Trung Lộ

Ván cờ:
(Bạn nên bấm vào hình để bật bàn cờ theo dõi thuận tiện hơn)

    1. P2-5   P8-5       2. M2.3   M8.7   
    3. X1-2   X9.1       4. M8.9   B1.1   
    5. X2.6   X9-4       6. S4.5   M2.1   
    7. X2-3   X1.1       8. B3.1   X4.4!   
Đen đưa Xe kỵ hà không cho Mã Trắng nhảy lên đồng thời nếu Trắng đi 9. B3.1 X4-7 sau đó đi T7.9 bắt chết Tốt đối phương, chiếm ưu.

    9. P8-6   M1.2
   10. X3/1   M2.1   
   11. X9-8   P2-3


Bấm vào hình để bật bàn cờ

   12. X8.6   T7.9   
   13. X3.1   X1-6      14. X8-7   M1/2   
   15. P5.4   M7.5      16. X3-5   X6.7   
   17. X5/1   P5/1!
Đen lui Pháo hi sinh Mã để phản đòn ngay trung lộ trong khi các Xe đã sẵn sàng phối hợp làm thua đối phương.

   18. X5-8   X4.2   
   19. M3/4   P3-5      20. M9/7   Ps.5   
   21. M7.5   X4-5   
Trắng chịu thua vì không có gì cứu được.

Ván 37: Đen Cũng Đặt Mục Tiêu Vào Tốt Đầu

Ván cờ:
(Bạn nên bấm vào hình để bật bàn cờ theo dõi thuận tiện hơn)


    1. P2-5   P8-5       2. M2.3   M8.7   
    3. X1-2   X9.1       4. M8.9   B1.1   
    5. X2.6   X9-4       6. S4.5   M2.1   
    7. X2-3   X1.1       8. B3.1   X4.7   
    9. B3.1   X1-6

Bấm vào hình để bật bàn cờ

Trắng còn để một Xe trong góc, mới sử dụng Tốt 3 tấn công trong khi 2 Xe Đen đã giành các yếu lộ quan trọng chuẩn bị cuộc phản công quyết liệt:

   10. M3.2   X6.7   
   11. M2.4   S4.5
   12. M4.3   P2-7   
Trắng cũng phải bảo vệ Tốt đầu, nếu tham bắt Mã đối phương bỏ Tốt đầu là sai lầm nghiêm trọng.

   13. X3.1   P5.4
   14. B3-2   M1.2   
   15. B7.1
Trắng không thể lui Xe về bắt Pháo đầu của Đen được, vì nếu 15. X3/4 P5-1, bắt hai Xe Trắng.

   15. ...    M2.4      16. P8.7   T3.5   
   17. M9.7   M4.3      18. T7.9   M3.4   
   19. M7/6   X6-5      20. Tg5-4  X5-6   
Thắng.

Ván 38: Trắng Sai Lầm Phải Trả Giá
Ván cờ này do Trương Tăng Hoa và Dương Quan Lân chơi ngày 15-12-56 một lần nữa cho thấy Trắng chơi không chính xác đã bị Đen phản công ngay trung lộ giành chiến thắng rất đẹp.

Ván cờ:
(Bạn nên bấm vào hình để bật bàn cờ theo dõi thuận tiện hơn)

    1. P2-5   M8.7       2. M2.3   M2.3   
    3. B7.1   B7.1       4. M8.7   M7.6   
    5. X9.1   S4.5       6. X9-6   T3.5   
    7. B5.1?  M6.7
Trắng vội tiến Tốt đầu, đáng lẽ phải ra Xe nhanh 7. X1-2 P8-7 8. B5.1 9. B5.1 B5.1 10. M3.5, Trắng vẫn ưu.

    8. M3.5   X9-8   
    9. B5.1   B5.1      10. P5.3   P8.3   
   11. X6.5   P8-5      12. S4.5   X1-4   
   13. X6-7   P2.4      14. X7-8   P2-3   
   15. T7.5   X4.4      16. X8/3   X4-5   
   17. X8-7   X5-2      18. P8.1


Bấm vào hình để bật bàn cờ

Trắng chậm ra Xe nên bị Đen phản công, các quân Trắng lúng túng. Bây giờ nếu Trắng đi 18. P8.9 X2.3 19. P9/1 M3.2, Trắng chạy Xe mất Mã. Đến đây Đen bắt đầu uy hiếp trung lộ mà mục tiêu là Tượng đầu.

   18. ...    X8.7!
   19. B7.1   T5.3      20. M5.7   M7.5   
   21. T3.5   X8-5      22. Tg5-4  M3.4   
   23. X7-4   X5-3      24. M7.5   X3/1   
   25. X4.1   X2.1      26. X1-3   T3/5   
   27. X3-2   B7.1      28. X4.1   P5-6   
   29. X2.6   X3-6      30. S5.4   X6.1   
   31. Tg4-5  X6-5      32. S6.5   X2.1   
   33. M5.6   S5.4      34. X4-6   P6.4   
   35. Tg5-4  X5.1   
Trắng chịu thua.

Ý kiến của bạn?

Trần Tấn Mỹ, Lê Thiên Vị, Phạm Tấn Hoà, Quách Anh Tú
Tiêu điểm
Cờ cười: chơi cờ mọi tình huống
Cờ cười: Những kiểu kết thúc
Cờ cười: tranh vui về cờ 4
Cờ cười: ăn gian
Cờ cười: tranh vui về cờ 2
Cờ thế
Ván cờ hay
Nghiên cứu cờ tàn bằng máy tính
Cờ Tướng Khai cuộc cẩm nang: Chương III Cách đi hậu (2)
Cờ Tướng Khai cuộc cẩm nang: Chương II Những nguyên tắc cơ bản trong khai cuộc (7)
Cờ Tướng Khai cuộc cẩm nang: Chương II Những nguyên tắc cơ bản trong khai cuộc (6)
Cờ Tướng Khai cuộc cẩm nang: Chương II Những nguyên tắc cơ bản trong khai cuộc (4)
Cờ thếChuyên đề & Bài hay
 
Hit: 1147120