Trang nhất
 Tin cờ
 Cờ và văn hóa
 Kiến thức cờ
 Khoa học Cờ
 Các ván cờ

Chuyên đề & Bài hay
 
 
 
 

Chủ nhật, 23-10-2005 Xem: 1033
Đòn vây bắt trong cờ Tướng - Pháo đầu đối Phản công Mã

Trong cờ Tướng có một dạng bố cục mà các nhà nghiên cứu thường gọi là bố cục "vây bắt". Cũng có tác giả gọi tên là bố cục "cạm bẫy". Tuy nhiên, không phải lúc nào các kỳ thủ cũng "vây bắt" hay "bẫy" thành công. "Bẫy" không khéo thì tự hại mình. Có nhà nghiên cứu đã xem xét nhiều "cạm bẫy" và rút ra các đòn "vây bắt". Xin giới thiệu với các bạn vài đòn "vây bắt" để thưởng thức.

4. Pháo đầu đối Phản công Mã

Ván cờ:
(Bạn nên bấm vào hình để bật bàn cờ theo dõi thuận tiện hơn)


    1. P2-5   M2.3       2. B7.1   B7.1   
    3. M2.3   P8-6       4. X1-2   M8.7   
    5. X2.6   S4.5       6. X2-3   X9.2   
    7. P8.4   P6/1       8. B5.1

Bấm vào hình để bật bàn cờ

Đây là các nước thường gặp trong bố cục Ngũ bát Pháo quá hà Xa tiên công Phản cung Mã.

                         8. ...    P6-7   
    9. X3-4   M7.8      10. P8-5   M3.5   
   11. P5.4   X9-5
Vào Xe để khống chế Xe Pháo. Nếu đi T3.5 M3.5 X9-6 X4.1 P2-6 M8.7 X1-2 B5.1 X2.4 X9-8 Trắng ưu.

                        12. X4-2   B7.1   
   13. B5.1
Tiến Tốt chính xác. Nếu P5-3 T7.9 X2/1 X5.3 S4.5 B7.1 M3/2 P2-5 T7.5 X1-2 M8.6 X2.6 Đen bỏ Mã có thế công

   13. ...    M8.6      14. M3.5   P2.1   
   15. P5-8   X1-2      16. X2-7
Nếu B5.1 thì X5-3 Đen thu hồi một quân chiếm ưu thế

                        16. ...    B7.1
Cũng có thể X5.2. Nếu Trắng M8.7 thì B7.1 T3.5 B7-6, Đen cũng thu hồi lại một quân chiếm ưu

   17. T3.5   X5.2      18. M5.3   X5-7   
   19. X9.1   P7.1      20. S6.5   P7-8   
   21. X9-8   X7.1   
Đen ưu

Bình chú:
Trắng không nên đi P5-8 mà nên đi M8.7. Sau đó nếu Đen B3.1 M5/7 Trắng chiếm tiên, hơn một Tốt.

Dịch từ: Tượng kỳ bố cục cử yếu
Còn tiếp

Ý kiến của bạn?

Nguyễn Văn Chi
Tin liên quan:
Tiêu điểm
Cờ cười: chơi cờ mọi tình huống
Cờ cười: Những kiểu kết thúc
Cờ cười: tranh vui về cờ 4
Cờ cười: ăn gian
Cờ cười: tranh vui về cờ 2
Cờ thế
Ván cờ hay
Nghiên cứu cờ tàn bằng máy tính
Cờ Tướng Khai cuộc cẩm nang: Chương III Cách đi hậu (2)
Cờ Tướng Khai cuộc cẩm nang: Chương II Những nguyên tắc cơ bản trong khai cuộc (7)
Cờ Tướng Khai cuộc cẩm nang: Chương II Những nguyên tắc cơ bản trong khai cuộc (6)
Cờ Tướng Khai cuộc cẩm nang: Chương II Những nguyên tắc cơ bản trong khai cuộc (4)
Cờ thếChuyên đề & Bài hay
 
Hit: 1147152